TV& VIDEO

hợp doanh

Viết hóa đơn sai, doanh nghiệp vẫn được hoàn thuế

Viết hóa đơn sai, doanh nghiệp vẫn được hoàn thuế

Bộ Tài chính đã có công văn hướng dẫn Cục Thuế các tỉnh, thành phố giải quyết hoàn thuế khi doanh nghiệp viết sai hóa đơn.