TV& VIDEO

hợp đồng tập trung

Xuất khẩu gạo ở mức thấp nhất trong 8 năm qua

Xuất khẩu gạo ở mức thấp nhất trong 8 năm qua

VTV.vn - Lần đầu tiên kể từ năm 2009, xuất khẩu gạo của Việt Nam xuống mức dưới 6 triệu tấn.