TV& VIDEO

hợp đồng thu mua

Hỗ trợ nông hộ chăn nuôi an toàn

Hỗ trợ nông hộ chăn nuôi an toàn

VTV.vn - Dự án cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm giúp cho hơn 15.000 hộ nông dân của 12 tỉnh thành trên cả nước được hưởng lợi.