hợp đồng xuất khẩu

Gạo Việt Nam rộng đường xuất khẩu

Gạo Việt Nam rộng đường xuất khẩu

VTV.vn - Việc nỗ lực nâng cao chất lượng sản phẩm, làm tốt công tác thị trường để liên tiếp trúng các gói thầu xuất khẩu đã và đang mở rộng đường đi cho gạo Việt.