TV& VIDEO

Hợp tác châu Âu (OSCE)

Kết thúc cuộc họp cấp Ngoại trưởng Bộ tứ Normandie

Kết thúc cuộc họp cấp Ngoại trưởng Bộ tứ Normandie

VTV.vn - Cuộc họp các Ngoại trưởng nhóm Bộ tứ Normandie đã kết thúc tối 23/6 tại Paris sau 3 giờ đồng hồ thảo luận về tình hình Ukraine và việc thực thi các thỏa thuận Minsk.