TV& VIDEO

hợp tác chia sẻ

Việt Nam - Hàn Quốc hợp tác chia sẻ tri thức

Việt Nam - Hàn Quốc hợp tác chia sẻ tri thức

VTV.vn - Ngày 30/3 tại Hà Nội đã diễn ra hội thảo tổng quan chương trình chia sẻ tri thức của Hàn Quốc với Việt Nam.