TV& VIDEO

hợp tác EU - Việt Nam

Nghị viện châu Âu chính thức thông qua PCA với Việt Nam

Nghị viện châu Âu chính thức thông qua PCA với Việt Nam

VTV.vn - Nghị viện châu Âu ngày 17/12 đã thông qua nghị quyết chính thức phê chuẩn Hiệp định Đối tác và Hợp tác Toàn diện (PCA) ký năm 2012 giữa EU và Việt Nam.