hợp tác khu vực

Kết quả Hội nghị thượng đỉnh GMS6

Kết quả Hội nghị thượng đỉnh GMS6

VTV.vn - Các nhà lãnh đạo nhất trí cao với Kế hoạch hành động Hà Nội 2018-2022 và Khung đầu tư khu vực gồm hơn 220 chương trình đầu tư, hỗ trợ kỹ thuật trị giá khoảng 65 tỷ USD.