TV& VIDEO

hợp tác làm phim

6 bộ phim Việt dự Tuần phim Việt Nam tại Mỹ

6 bộ phim Việt dự Tuần phim Việt Nam tại Mỹ

VTV.vn - 6 bộ phim Việt Nam sẽ được trình chiếu tại Tuần phim Việt Nam diễn ra tại Hawaii, Washington DC và New York (Mỹ) từ ngày 4 -18/7 tới.