TV& VIDEO

hợp tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

Việt Nam - Campuchia tiếp tục hợp tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

Việt Nam - Campuchia tiếp tục hợp tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

VTV.vn - Trong mùa khô 2015-2016, dưới sự hỗ trợ giúp đỡ của Campuchia, Việt Nam đã tìm kiếm và quy tập được 748 hài cốt liệt sĩ trên đất Campuchia.