TV& VIDEO

hợp tác Việt Nam - Kazakhstan

Vận chuyển hàng hóa - Trọng tâm hợp tác Việt Nam - Kazakhstan

Vận chuyển hàng hóa - Trọng tâm hợp tác Việt Nam - Kazakhstan

VTV.vn - Đại sứ Kazakhstan tại Việt Nam đã khẳng định như vậy trong cuộc gặp gỡ với báo chí Việt Nam sáng 23/6, tại Hà Nội.