TV& VIDEO

du lịch và đầu tư

Hội thảo xúc tiến thương mại, du lịch và đầu tư Việt Nam - Nam Phi

Hội thảo xúc tiến thương mại, du lịch và đầu tư Việt Nam - Nam Phi

VTV.vn - Hội thảo xúc tiến thương mại, du lịch và đầu tư Việt Nam - Nam Phi đã diễn ra ngày 10/12 tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.