TV& VIDEO

hoverboard

10 công nghệ được ‘Back to the future II’ dự đoán xuất hiện vào năm 2015

10 công nghệ được ‘Back to the future II’ dự đoán xuất hiện vào năm 2015

VTV.vn - Phần 2 của series phim “Back to the future” đưa ra nhiều gợi ý về những công nghệ mới xuất hiện vào năm 2015.