TV& VIDEO

HQ-182 Hà Nội

Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang thăm Vùng 4 Hải quân

Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang thăm Vùng 4 Hải quân

Ngày 3/9, Đại tướng, Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang đã đến thăm một số đơn vị hải quân đóng quân tại Vùng 4 Hải quân.