TV& VIDEO

húng chanh

Chữa hôi miệng đơn giản bằng Đông y

Chữa hôi miệng đơn giản bằng Đông y

Trong Đông y, nguyên nhân dẫn đến hôi miệng được nhìn nhận là do thấp nhiệt. Là hiện tượng nhiệt khí uẩn tích ở giữa các mô lồng ngực và từ trong miệng xung phát ra.