TV& VIDEO

hùng hậu

World Cup 2014: Cùng VTV… “ăn bóng đá, ngủ bóng đá”

World Cup 2014: Cùng VTV… “ăn bóng đá, ngủ bóng đá”

Chỉ chưa đầy 1 tuần nữa, người dân Việt Nam sẽ được “ăn bóng đá, ngủ bóng đá” với World Cup 2014 với những chương trình ngập tràn màu sắc và phong phú nội dung từ VTV.