TV& VIDEO

hưởng hoa hồng

Kêu gọi tiền từ thiện như... kinh doanh đa cấp ở Bắc Giang

Kêu gọi tiền từ thiện như... kinh doanh đa cấp ở Bắc Giang

VTV.vn - Mô hình này huy động tiền thông qua mạng lưới người tham gia nhiều tầng, nhiều cấp và người tham gia cũng được hưởng hoa hồng, tiền thưởng từ mạng lưới do mình xây dựng.