TV& VIDEO

hưởng lợi

Hơn 62 triệu USD cho các chương trình trợ giúp xã hội

Hơn 62 triệu USD cho các chương trình trợ giúp xã hội

Lễ khởi động dự án diễn ra ngày 7/8 tại Hà Nội với sự tham gia của Đại diện Bộ LĐ-TB&XH, Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, Quỹ Nhi đồng LHQ tại Việt Nam.