TV& VIDEO

hương tẩm hóa chất

Giữa vòng vây hương tẩm hóa chất: Không biết hay “tặc lưỡi” cho qua?

Giữa vòng vây hương tẩm hóa chất: Không biết hay “tặc lưỡi” cho qua?

VTV.vn- Việc tràn lan các loại hương tẩm hóa chất đã và đang khiến việc sử dụng hương ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người.