TV& VIDEO

hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới

Tổ chức lễ phát động “Tháng hành động vì môi trường”

Tổ chức lễ phát động “Tháng hành động vì môi trường”

VTV.vn - Bộ TNMT đã lựa chọn và triển khai 14 hoạt động chính, trong đó Lễ phát động "Tháng hành động vì môi trường" được nhấn mạnh là hoạt động mở đầu đầy ý nghĩa.