TV& VIDEO

hương vị đặc trưng

Nước mắm - Nguyên liệu lưu giữ hồn Việt trong nhiều món ăn

Nước mắm - Nguyên liệu lưu giữ hồn Việt trong nhiều món ăn

VTV.vn - Nước mắm là một trong các nguyên liệu lưu giữ hồn Việt trong rất nhiều món ăn. Từ nước mắm, chúng ta có thể làm ra nhiều loại nước chấm trong ẩm thực.