TV& VIDEO

hươu cao cổ

Hươu cao cổ có nguy cơ tuyệt chủng trước vấn nạn săn bắt lấy thịt

Hươu cao cổ có nguy cơ tuyệt chủng trước vấn nạn săn bắt lấy thịt

VTV.vn - Vấn nạn săn bắt hươu cao cổ lấy thịt tại châu Phi có thể sẽ khiến loài động vật này bị tuyệt chủng trong vòng 30 - 40 năm tới.