TV& VIDEO

hút cạn

Tàu đắm ở Quảng Ngãi: Phát lộ những cổ vật đầu tiên

Tàu đắm ở Quảng Ngãi: Phát lộ những cổ vật đầu tiên

 Sau khi hút nước, thổi cát làm lộ con tàu cổ bị đắm tại vùng biển thôn Châu Thuận Biển, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi), các nhà khảo cổ đã phát hiện những cổ vật đầu tiên.