TV& VIDEO

hút hàng

Quýt hồng chưng Tết: Giá cao vẫn hút hàng

Quýt hồng chưng Tết: Giá cao vẫn hút hàng

 Do nhu cầu thẩm mỹ và thú chơi cây cảnh của mọi người ngày càng cao, vài năm trở lại đây các nhà vườn ở Lai Vung tỉnh Đồng Tháp đã sáng kiến đưa cây quýt hồng trồng trên chậu phục vụ Tết rất thành công.