TV& VIDEO

Hữu nghị Việt Nam

Giao lưu hữu nghị thanh thiếu niên biên giới Việt - Trung

Giao lưu hữu nghị thanh thiếu niên biên giới Việt - Trung

VTV.vn - Ngày 22/5,, tại thành phố Sùng Tả, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc đã diễn ra chương trình Giao lưu hữu nghị thanh thiếu niên biên giới Việt - Trung.