TV& VIDEO

hữu xạ tự nhiên hương

Đỗ Bảo và Hà Trần kể “Chuyện của mặt trời – Chuyện của chúng ta”

Đỗ Bảo và Hà Trần kể “Chuyện của mặt trời – Chuyện của chúng ta”

 "Hữu xạ tự nhiên hương", không họp báo cũng không cần PR là cách Đỗ Bảo và Hà Trần lựa chọn để đưa "đứa con tinh thần của mình" đến với khán giả.