TV& VIDEO

huy động vàng

Nếu được huy động, vàng sẽ thêm chức năng là phương tiện lưu thông như tiền

Nếu được huy động, vàng sẽ thêm chức năng là phương tiện lưu thông như tiền

VTV.vn - Nếu thực hiện huy động vàng, kim loại quý này sẽ mang thêm chức năng là phương tiện lưu thông tương tự như tiền. Khi đó, nhu cầu về vàng sẽ tăng lên thay vì giảm xuống.