TV& VIDEO

Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm

Thăng quân hàm thiếu úy cho học viên phi công Phạm Đức Trung

Thăng quân hàm thiếu úy cho học viên phi công Phạm Đức Trung

VTV.vn - Thượng sỹ Phạm Đức Trung được truy thăng quân hàm thiếu úy, được truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc và Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm.