TV& VIDEO

huyện Bắc Trà My

Đồng chí Phạm Minh Chính thăm bà con vùng lũ Quảng Nam

Đồng chí Phạm Minh Chính thăm bà con vùng lũ Quảng Nam

VTV.vn - Đồng chí Phạm Minh Chính đã chuyển nguồn kinh phí hỗ trợ của Trung ương cho huyện Bắc Trà My và Nam Trà My để giúp khắc phục hậu quả mưa lũ.