huyện Bảo Lâm

Lâm Đồng dừng truy thu phụ cấp dôi dư của giáo viên

Lâm Đồng dừng truy thu phụ cấp dôi dư của giáo viên

VTV.vn - UBND huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng vừa có công văn yêu cầu các phòng ban và trường học trên địa bàn tạm dừng việc thu hồi tiền phụ cấp của giáo viên.