TV& VIDEO

huyện Cẩm Xuyên

Hệ thống đê ở Hà Tĩnh xuống cấp sau lũ

Hệ thống đê ở Hà Tĩnh xuống cấp sau lũ

VTV.vn - Hiện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh có khoảng 280 km đê biển, đê cửa sông. Tuy nhiên, có đến 1/3 số đê này chưa được đầu tư, xây dựng kiên cố hóa.