TV& VIDEO

huyện Cẩm Xuyên

Giám đốc Bảo hiểm Xã hội tỉnh Hà Tĩnh: "Lương hưu cô giáo 1,3 triệu đồng không sai"

Giám đốc Bảo hiểm Xã hội tỉnh Hà Tĩnh: "Lương hưu cô giáo 1,3 triệu đồng không sai"

VTV.vn -Theo ông Hoàng Văn Minh - Giám đốc Bảo hiểm Xã hội tỉnh Hà Tĩnh: "Trước hết, chúng tôi khẳng định việc tính lương hưu của cô giáo mầm non Trương Thị Lan là hoàn toàn đúng".