TV& VIDEO

huyện cầu kè

Trà Vinh: Dừa sáp 200.000 đồng/quả vẫn không đủ bán

Trà Vinh: Dừa sáp 200.000 đồng/quả vẫn không đủ bán

VTV.vn - Tại Trà Vinh ở các điểm bán lẻ, các khu du lịch giá từ 160.000 - 200.000 đồng/quả dừa sáp mà vẫn không đủ bán cho khách hàng.