TV& VIDEO

huyện Diễn Châu

100% tàu thuyền ở Nghệ An tránh trú an toàn

100% tàu thuyền ở Nghệ An tránh trú an toàn

VTV.vn - Về công tác ứng phó với cơn bão số 10, đến thơi điểm này, 100% tàu thuyền với hơn 4.400 phương tiện đã vào nơi trú tránh an toàn.