TV& VIDEO

huyện Duy Xuyên

Mẹ già tủi cực trước cảnh con gái bị bại não, con trai phát bệnh tâm thần

Mẹ già tủi cực trước cảnh con gái bị bại não, con trai phát bệnh tâm thần

VTV.vn - Lần lượt chứng kiến cảnh con gái bại não rồi liệt toàn thân, con trai mắc tâm thần phân liệt, chồng tai biến phải nằm một chỗ khiến bà như kiệt quệ.