huyện Duy Xuyên

Quảng Nam: Nhiều bãi tập kết cát hết phép vẫn ngang nhiên hoạt động

Quảng Nam: Nhiều bãi tập kết cát hết phép vẫn ngang nhiên hoạt động

VTV.vn - 4 vị trí bến bãi tại thị trấn Nam Phước và xã Duy Phước tại huyện Duy Xuyên không nằm trong quy hoạch, đã hết hạn giấy phép nhưng vẫn hoạt động.