huyện Lục Ngạn

Điện và đường - mong ước cháy bỏng của người dân Khuôn Thần

Điện và đường - mong ước cháy bỏng của người dân Khuôn Thần

Người dân thôn Khuôn Thần ở tỉnh Bắc Giang vẫn sống trong điều kiện chưa có điện lưới thắp sáng, thiếu đường, thiếu nhu yếu phẩm đáp ứng sinh hoạt, chữa bệnh...

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive