TV& VIDEO

huyện Lục Ngạn

Điện và đường - mong ước cháy bỏng của người dân Khuôn Thần

Điện và đường - mong ước cháy bỏng của người dân Khuôn Thần

Người dân thôn Khuôn Thần ở tỉnh Bắc Giang vẫn sống trong điều kiện chưa có điện lưới thắp sáng, thiếu đường, thiếu nhu yếu phẩm đáp ứng sinh hoạt, chữa bệnh...