TV& VIDEO

huyện Sông Hinh

Phú Yên ổn định lương thực vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Phú Yên ổn định lương thực vùng đồng bào dân tộc thiểu số

VTV.vn - Nỗi lo thiếu lương thực vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Phú Yên đã được giải quyết nhờ chương trình hỗ trợ khai hoang đồng ruộng kết hợp cho vay vốn ưu đãi để trồng lúa.