TV& VIDEO

huyền thoại Muhammad Ali

Hộ chiếu của Muhammad Ali được rao bán

Hộ chiếu của Muhammad Ali được rao bán

VTV.vn - Gần một tuần sau ngày Muhammad Ali qua đời, 2 hộ chiếu của ông đã được mang ra rao bán.