TV& VIDEO

huyền thoại

Lãnh tụ Fidel Castro gần gũi trong mắt bạn bè quốc tế

Lãnh tụ Fidel Castro gần gũi trong mắt bạn bè quốc tế

VTV.vn - Lãnh tụ Fidel Castro vẫn luôn là một nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn, một biểu tượng về một con người kiên cường đấu tranh cho tinh thần độc lập dân tộc.