TV& VIDEO

huyện Trà Bồng

Quảng Ngãi: Điện về "Xóm đèn dầu" người Kor

Quảng Ngãi: Điện về "Xóm đèn dầu" người Kor

VTV.vn - Dự án đầu tư lưới điện khu vực phía Bắc huyện Trà Bồng (Quảng Ngãi) được triển khai, “xóm đèn dầu" đã sáng điện. Đổi thay đã diễn ra trong cuộc sống của làng người Kor.