TV& VIDEO

huyện Trà Bồng

Lũ cuốn trôi hệ thống cấp nước, 300 hộ dân Quảng Ngãi mất nước sinh hoạt

Lũ cuốn trôi hệ thống cấp nước, 300 hộ dân Quảng Ngãi mất nước sinh hoạt

VTV.vn - Hệ thống dẫn nước của công trình nước sinh hoạt tập trung thị trấn Trà Xuân (Trà Bồng, Quảng Ngãi) đã bị mưa lũ cuốn trôi. 300 hộ dân khu vực này mất nước sinh hoạt .