TV& VIDEO

Huyện Tứ Kỳ

Bộ Nông nghiệp chỉ đạo xử lý vụ nông sản dư thừa phải đổ bỏ

Bộ Nông nghiệp chỉ đạo xử lý vụ nông sản dư thừa phải đổ bỏ

VTV.vn - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có công văn yêu cầu rà soát, kiểm tra tình trạng nông sản bị dư thừa.