huyện ứng hòa

Hà Nội: 20 năm, cả làng sống cùng ô nhiễm

Hà Nội: 20 năm, cả làng sống cùng ô nhiễm

VTV.vn - Nằm lọt giữa 3 bề sông Nhuệ, 20 năm qua, dân làng Thống Nhất không dám dùng nước sông, nước giếng đào nhưng vẫn phải dùng nước sông bẩn dẫn vào đồng sản xuất.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive