TV& VIDEO

huyện ứng hòa

Hà Nội: 20 năm, cả làng sống cùng ô nhiễm

Hà Nội: 20 năm, cả làng sống cùng ô nhiễm

VTV.vn - Nằm lọt giữa 3 bề sông Nhuệ, 20 năm qua, dân làng Thống Nhất không dám dùng nước sông, nước giếng đào nhưng vẫn phải dùng nước sông bẩn dẫn vào đồng sản xuất.