TV& VIDEO

huyện Vạn Ninh

Khánh Hòa siết chặt quản lý hoạt động du lịch Điệp Sơn

Khánh Hòa siết chặt quản lý hoạt động du lịch Điệp Sơn

VTV.vn - UBND tỉnh Khánh Hòa đã yêu cầu lãnh đạo huyện Vạn Ninh và các ngành chức năng cần quản lý chặt chẽ hoạt động dịch vụ, du lịch tại khu vực này.