TV& VIDEO

huyện Vạn Ninh

Hoàn thiện Đề án thành lập đơn vị hành chính - kinh tế Bắc Vân Phong

Hoàn thiện Đề án thành lập đơn vị hành chính - kinh tế Bắc Vân Phong

VTV.vn - Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình về thành lập đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Bắc Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa.