TV& VIDEO

huyện Vạn Ninh

Hỗ trợ thiết bị y tế cho người dân vùng bão lũ Khánh Hòa

Hỗ trợ thiết bị y tế cho người dân vùng bão lũ Khánh Hòa

VTV.vn - Công ty CP Dược Hậu Giang đã tổ chức đoàn đến trao tặng thiết bị cho các cơ sở y tế tại 2 địa phương bị ảnh hưởng nặng nhất sau bão là huyện Vạn Ninh và thị xã Ninh Hòa.