TV& VIDEO

Huỳnh Ngọc Đáng

Quốc hội thảo luận Dự thảo Luật Xây dựng

Quốc hội thảo luận Dự thảo Luật Xây dựng

 Thảo luận tại tổ về dự thảo Luật Xây dựng (sửa đổi), vấn đề còn nhận được nhiều ý kiến khác nhau của các đại biểu, đó là quy hoạch xây dựng, bởi đây là thành phần quan trọng của quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội.