TV& VIDEO

huỳnh quang

Kỳ lạ loài thỏ phát sáng tại Thổ Nhĩ Kỳ

Kỳ lạ loài thỏ phát sáng tại Thổ Nhĩ Kỳ

 Tại Thổ Nhĩ Kỳ, các nhà khoa học vừa đạt được một bước đột phá khi tạo ra  những chú thỏ có khả năng phát sáng trong bóng tối.