TV& VIDEO

hý kịch

Kinh kịch - Quốc túy của Trung Quốc

Kinh kịch - Quốc túy của Trung Quốc

Kinh kịch còn được gọi là Ca kịch phương Đông, đã có hơn 200 năm lịch sử và là quốc túy của Trung Quốc. Tuy nhiên, việc bảo tồn và phát huy giá trị của Kinh kịch trong thế giới hiện đại vẫn là một câu chuyện dài.