Hy Lạp và các chủ nợ

Hy Lạp và châu Âu tiếp tục bất đồng vì nợ

Hy Lạp và châu Âu tiếp tục bất đồng vì nợ

VTV.vn - Hy Lạp và các chủ nợ vẫn tiếp tục bất đồng khi vòng đám phán gần đây nhất giữa các bên đã kết thúc mà không đạt được thỏa thuận nào.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive