TV& VIDEO

Hy Lạp và các chủ nợ

Hy Lạp và châu Âu tiếp tục bất đồng vì nợ

Hy Lạp và châu Âu tiếp tục bất đồng vì nợ

VTV.vn - Hy Lạp và các chủ nợ vẫn tiếp tục bất đồng khi vòng đám phán gần đây nhất giữa các bên đã kết thúc mà không đạt được thỏa thuận nào.