Hy Lạp vỡ nợ

Đức vẫn được lợi ngay cả khi Hy Lạp vỡ nợ

Đức vẫn được lợi ngay cả khi Hy Lạp vỡ nợ

VTV.vn - Một báo cáo vừa được đưa ra của Viện Nghiên cứu Kinh tế Leibniz cho biết, ngay cả khi Hy Lạp vỡ nợ thì Đức vẫn sẽ được lợi.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive