TV& VIDEO

ích gì

Buổi hẹn hò thứ hai có ích gì cho bạn?

Buổi hẹn hò thứ hai có ích gì cho bạn?

 Những ấn tượng đầu tiên rất quan trọng, nhưng những phẩm chất nhất định của phái mạnh chỉ trở nên rõ ràng trong buổi hẹn hò thứ hai.