in ấn

Báo in Mỹ chật vật trụ vững sau khi bị tách riêng

Báo in Mỹ chật vật trụ vững sau khi bị tách riêng

Chia tay chưa chắc đã buồn, nhưng chia tay trong ngành truyền thông Mỹ thì hẳn là không vui. Chắc chắn là với các tờ báo in.