Indonesia nỗ lực giải quyết khói mù

Giao diện thử nghiệm VTVLive